Het ecosysteem van platformen

by Fernando van der Vlist

In: van Dijck, JFTM, Poell T, and de Waal BGM (2016) De platformsamenleving: Strijd om publieke waarden in een online wereld, Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 23, 32, 156, 158–159. Available from: http://www.oapen.org/search?identifier=618753.

The publication De platformsamenleving: Strijd om publieke waarden in een online wereld by José van Dijck, Thomas Poell, and Martijn de Waal examines the platform society and the increasing amount of social and economic traffic that very large platforms now organise across social sectors. The scientific figures in this publication are designed to provide support for the main arguments. For example, one figure examines different ways in which very large social media companies like “GAFA” (or Google, Apple, Facebook, and Amazon) have become dominant actors in each of these sectors. Another figure serves as a visual typology of model platform societies, which recurs throughout the book to illustrate distinct platform societies around the world.

Read more: http://www.oapen.org/search?identifier=618753 (open access).

Excerpts [Dutch]

Figuur 1. Schematische weergave van het ecosysteem van platformen. Twee type verbindingen tussen platformen zijn in het figuur te zien: 1. Platform login services (stippellijnen); 2. App Store services (doorgetrokken lijnen) (Fernando van der Vlist 2016)

 

Figuur 2. Schematische weergave actoren die vorm geven aan de platformsamenleving. In de linkerhelft zijn de private actoren te zien en rechts de publieke actoren (Fernando van der Vlist 2016)

 

Abstract [Dutch]

Van Airbnb tot Uber, en van Nextdoor tot Facebook, een steeds groter deel van het maatschappelijk en economisch verkeer verloopt via online platformen. De opkomst van deze platformen leidt tot optimistische vertogen. Doordat ze bestaande praktijken en instituties – van taximarkt tot lokale democratie – letterlijk en figuurlijk ‘ontregelen’, zouden deze platforms leiden tot economische en maatschappelijke innovatie. Kort samengevat luidt hun belofte: minder overhead en minder overheid. Wat in deze discussie nog onderbelicht blijft, is de rol die platformen spelen bij de behartiging van publieke belangen. Hun interfaces, reputatiesystemen, en algoritmes waarmee ze vraag en aanbod koppelen sturen de inrichting van de samenleving. Met grote gevolgen voor publieke belangen, zoals de toegankelijkheid, veiligheid en betaalbaarheid van (openbaar) vervoer, de pluriformiteit in de journalistiek of de inrichting van het onderwijs. In dit boek verkennen de auteurs de werking van platformen in een drietal maatschappelijke domeinen. Met als inzet de vraag: hoe kunnen in de platformsamenleving publieke waarden worden geborgd?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *